EU projekt KAMEN BENKOVAC IKT

Na dan 22.05.2017. godine tvrtka KAMEN BENKOVAC d.o.o. započela je s provedbom projekta KAMEN BENKOVAC IKT. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: KAMEN BENKOVAC IKT

Kratki opis projekta:  Ulaganje u nabavu te implementaciju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, kojom će se modernizirati poslovni procesi, ubrzati

međusobna komunikacija s djelatnicima, dobavljačima, kupcima i drugim suradnicima. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost

rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje poduzeća Kamen Benkovac d.o.o., smještenog u potpomognutoj općini Benkovac u Zadarskoj županiji. Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja integrirat ćemo poslovne funkcije, optimizirati poslovne procese, poboljšati produktivnost rada, tržišni položaj poduzeća, osigurati konkurentsku poziciju i učinkovito poslovanje.

Ukupnu vrijednost projekta (u HRK) :   211.442,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):         188.162,24

Razdoblje provedbe projekta(od-do):  22.05.2017. – 31.12.2017.

Kontakt osobe za više informacija:  financije@kamen-benkovac.hr