01. EU projekt KAMEN BENKOVAC | Zbrinjavanje mulja iz procesa obrade kamena

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, referentna oznaka Poziva KK.08.2.1.11.

Osnovni podaci o projektu

Referentna oznaka: KK.08.2.1.11.0012
Naziv projekta: Zbrinjavanje mulja iz procesa obrade kamena

Kamen Benkovac d.o.o. za preradu kamena, trgovinu i poslovne usluge
Ul. Kralja Dmitra Zvonimira 60
23420 Benkovac, Hrvatska
OIB: 30065206145

Razdoblje provedbe Projekta je od 11. listopada 2019. do 11.travnja 2020.
Ukupna vrijednost Projekta: 788.650,00 kuna
Iznos EU sufinanciranja:  500.000,00 kuna

Opis projekta:

Svrha (cilj) projekta jest povećanje konkurentnosti poduzeća Kamen Benkovac d.o.o. s ciljem povećanja prihoda od prodaje te očuvanja postojećih radnih mjesta i stvaranja četiri nova radna mjesta.

Ciljne skupine projekta čini uprava poduzeća i njihovi zaposlenici: osobe koje imaju izravnu korist od projekta. Projektne aktivnosti izravno utječu na postojeće zaposlenike tvrtke te na novozaposlene osobe. Provedbom projektnih aktivnosti unaprijedit će se poslovni procesi te omogućiti lakši i brži rad postojećim zaposlenicima poduzeća. Uz primjenu novih tehnologija unaprjediti će se sigurnost radai poboljšati utjecaj na zdravlje djelatnika. Krajnji korisnici su pojedinci i grupe na koje će projekt i projektni rezultati imati neizravan utjecaj. To su kupci proizvoda i usluga našeg poduzeća. Realizacija projekta imati će snažan učinak i na širu društvenu zajednicu s obzirom da projektno ulaganje izravno smjera na očuvanje okoliša. Čišći okoliš izravno doprinosi kvalitetnijem životu svih ljudi na području Grada Benkovca.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Marina Šunić  +38523682256

Kontakt adresa elektroničke pošte: financije@kamen-benkovac.hr

Više informacija o sufinanciranju iz EU fondova možete pronaći na:  https://strukturnifondovi.hr/

02. EU projekt KAMEN BENKOVAC IKT

Na dan 22.05.2017. godine tvrtka KAMEN BENKOVAC d.o.o. započela je s provedbom projekta KAMEN BENKOVAC IKT. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: KAMEN BENKOVAC IKT

Kratki opis projekta:  Ulaganje u nabavu te implementaciju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, kojom će se modernizirati poslovni procesi, ubrzati

međusobna komunikacija s djelatnicima, dobavljačima, kupcima i drugim suradnicima. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost

rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje poduzeća Kamen Benkovac d.o.o., smještenog u potpomognutoj općini Benkovac u Zadarskoj županiji. Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja integrirat ćemo poslovne funkcije, optimizirati poslovne procese, poboljšati produktivnost rada, tržišni položaj poduzeća, osigurati konkurentsku poziciju i učinkovito poslovanje.

Ukupnu vrijednost projekta (u HRK) :   211.442,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):         188.162,24

Razdoblje provedbe projekta(od-do):  22.05.2017. – 31.12.2017.

Kontakt osobe za više informacija:  financije@kamen-benkovac.hr