Klaster benkovačkog kamena

Svjesna stalnih i brzih promjena, pritisaka konkurencije, globalizacije i svjetske krize, firma Kamen Benkovac prepoznala je koncept udruživanja u klaster kao relevantan pokretač konkurentnosti i inovativnosti, a samim time i gospodarskog razvoja benkovačkog kraja.

Tako je 5. lipnja 2013. g., zajedno s još devet tvrtki partnera u području branja i prerade benkovačkog kamena, osnovana udruga Klaster benkovačkog kamena, na čelu sa firmom Kamen Benkovac.

Vrijednosti klastera benkovačkog kamena

 Povjerenje i timski rad

   Tradicija u proizvodnji benkovačkog kamena i kvaliteta proizvoda

  Inovativnost i otvorenost za nove ideje, proizvode i tržišta

  Odgovornost prema kupcima, dobavljačima, društvenoj zajednici i okolišu

Cilj

Udruga si je za cilj postavila promicati, razvijati i unapređivati te zaštiti prava i interese svih članica. Udruživanje poduzeća i njihova suradnja sa pratećim obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama te državnim tijelima osnova su za postizanje sinergijskog učinka, posebno u pogledu nastupa na tržištu, rješavanju problema, povećanju zaposlenosti i podizanju poslovanja na višu tehničku i tehnološku razinu.

   Ne čudi zato činjenica da je glavni moto klastera:   Zajedno smo jači!

Vizija

“Klaster benkovačkog kamena je značajno regionalno udruženje s prepoznatljivom i jedinstvenom ponudom proizvoda od kamena i pratećih usluga na domaćem, europskom i međunarodnom tržištu. Okosnica je održivog gospodarskog razvoja benkovačkog kraja.

Misija

“Misija Klastera benkovačkog kamena je pružanje kontinuirane podrške svojim članicama u cilju unapređenja održive eksploatacije i prerade kamena te proizvodnje prepoznatljivih (jedinstvenih) proizvoda od kamena. Klaster će djelovati i na stvaranju dodane vrijednosti proizvoda od kamena kroz primjenu novih znanja i tehnologija te međunarodnih standarda kvalitete. Misija Klastera je i stvaranje prepoznatljivog brenda benkovačkog kamena na postojećim i novim tržištima”